вул. Миру, 8, м. Бахмут

Новини

20 лютого
12:59

Акредитаційна експертиза підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

З 17 лютого по 19 лютого 2020 року в коледжі, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.02.2020р. №62-л «Про проведення акредитаційної експертизи», було проведено первинну  акредитаційну експертизу з підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» зі спеціальності 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті).
До складу експертної комісії увійшли:
- Микола Мороз, завідувач кафедри транспортних технологій Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, доктор технічних наук, професор; 
- Тетяна Кіржа, викладач, голова циклової комісії «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» Державного вищого навчального закладу «Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури», спеціаліст вищої категорії. 
Під час роботи комісія перевірила відповідність кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті) Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти та Державним вимогам до акредитації освітньо-професійної програм.
За підсумками роботи експерти відзначили, що освітньо-професійна програма «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті», навчальний план та показники якості навчання, що характеризують забезпечення їх виконання, в цілому відповідають встановленим вимогам і забезпечують державну гарантію якості освітнього процесу у Бахмутському коледжі транспортної інфраструктури.