вул. Миру, 8, м. Бахмут
Тимчасово переміщений в
м.Дніпро

Віримо в Перемогу!

Відділення

Інформація Викладачі Документи

Заочний відділ безвідривної підготовки та професійного навчання

Заочний відділ безвідривної підготовки та професійного навчання є одним із структурних підрозділів коледжу. Його діяльність полягає в забезпеченні централізованого керівництва і контролю за навчально-виховною роботою зі студентами заочної форми навчання.

Головною метою заочного відділення є вдосконалення навчально-виховного процессу, забезпечення підготовки висококваліфікованих  кадрів для залізничного транспорту.

Свою роботу заочне відділення проводить за дорученням директора та заступника директора з навчальної роботи.

 У своїй діяльності заочне відділення керується законами, наказами та іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку коледжу, розпорядженнями і наказами директора коледжу.

Керівництво діяльністю заочного відділення здійснює завідувач відділення транспортної інфраструктури.

Структура заочного відділення затверджується директором коледжу (за пропозицією заступника директора з навчальної роботи і завідувача відділення) відповідно до  завдань, що стоять перед відділенням, вона включає наступні посади:

 • завідувач відділення
 • секретар відділення

Головною метою заочного відділення є задоволення соціальних потреб з підготовки кваліфікованих кадрів залізничною гранснорту.

Діяльність заочного відділення включає виконання:

 1. організацію і коніроль за виконанням навчальних планів і програм;
 2. складання графіків навчального процесу, розкладу міжсесійної роботи, розкладу навчально-екзаменаційної сесії, контоль за їх виконанням;
 3. складання звітів встановленої форми;
 4. складання інформації про хід екзаменаційної сесії, контингент студентів;
 5. оформлення довідок-викликів студентам заочної форми навчання на період сесії, на підготовку до виготовлення  та захисту дипломного проекту (роботи);
 6. підготовку до виготовлення  та захисту дипломного проекту (роботи);
 7. контроль присутності студентів на сесії;
 8. підготовка документації для роботи державних кваліфікаційних комісій;
 9. контроль за підготовкою анкет для формування навчальною частиною бази даних студентів-випускників;
 10. оформлення додатків до дипломів, облік та видача документів (виклики, залікові книжки, довідки та додатки до дипломів);
 11. проведення нарад зі старостами академічних груп (старостатів), виробничих зборів зі студентами з питань організації навчального процесу;
 12. формування академічних груп, призначення старост академічних груп, контроль за веденням журналів обліку роботи академічної групи;
 13. підготовка та оформлення екзаменаційних відомостей та журналів успішності;
 14. забезпечує підготовку наказів щодо оформлення академічної відпустки, відпустки по догляду за дитиною, зміну прізвища, продовження терміну складання сесії, відрахування зі складу студентів, про допуск до захисту дипломного проекту (роботи), присвоєння кваліфікації тощо;
 15. підготовка розпорядження про переведення студентів на наступний курс;
 16. контроль за своєчасною оплатою вартості навчання студентами контрактної форми навчання;
 17. оформлення навчальних карток студентів.

Графік навчального процесу заочного відділення на 2014-2015 н.р..xlsx

Положення про організацію заочного навчання в ДВНЗ АКТІ.doc

Заочний відділ і КПК.doc

Витяг з умов прийому у 2015 році.doc

Розклади занять по сесіям на поточний місяць

№ 3 АСУ-2.doc

№ 3 К-2.doc