вул. Миру, 8, м. Бахмут

Новини

17 лютого
10:03

Он-лайн конференції УкрДУЗТ з питання акредитації спеціальності 035 Філологія

11 лютого 2021 року завідувач навчально-методичним  кабінетом Бахмутського коледжу транспортної інфраструктури, викладач вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач, Гасiєва Наталя Костянтинівна взяла участь в он-лайн конференції УкрДУЗТ з питання акредитації спеціальності 035 Філологія.
« У нас давні зв’язки із Університетом. Багато випускників нашого коледжу впродовж багатьох років продовжують навчання в УкрДУЗТ. У нас укладено угоду щодо проходження викладацької практики. Наші викладачі проходять курси підвищення кваліфікації в УкрДУЗТ. 
Викладачі англійської мови нашого коледжу часто звертаються до колег університету. Це методичні рекомендації до вивчення тем залізничної тематики, підручники, та  допомога у складанні навчальних і робочих програм.
Три роки поспіль директор нашого коледжу Зінченко Микола Федорович бере участь у формуванні ОП (освітньої програми), відвідує засідання кафедри, рецензує програму. 
У січні 2021 на розширеному засіданні кафедри іноземних мов УкрДУЗТ було запропоновано  доповнити основну дисципліну Практичний курс (англійська мова) на першому курсі у другому семестрі четвертим аспектом «Методика вивчення іноземної мови». 
Мета програми: Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі германської філології (англійська мова і література), здатних ідентифікувати й вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері забезпечення іншомовної комунікації на залізничному транспорті у сфері технічного перекладу галузевого спрямування завдяки формуванню загальних та професійних компетентностей (комунікативної, лінгвістичної і соціокультурної), які відкривають широкий доступ до працевлаштування або подальшого навчання.


Страница 3 из 45
1 2 3 4 5 6